КЕЙСИ
  • ua
КЛІЄНТ: Мережа ресторанів Савви Лібкіна
ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «RSL»
Задачі:
Збільшення суми чека
Збільшення повторних відвідувань
Утримання та розвиток клієнтської бази
Кросс-продажі всередині мережі
Дивитися кейс
Рішення:
Реінжиніринг програми лояльності
Розробка системи оцінювання програми лояльності
Розробка CRM-стратегії
Розробка структури бази даних, її обробка та наповнення
Персоналізація комунікацій їз гостями (контентом та каналом)
ПРИКЛАД РОЗСИЛОК
РЕЗУЛЬТАТИ